سوالات متداول
آيا اين رويداد براي من مناسب است؟
 • 1392/3/5 يكشنبه
  آيا اين رويداد براي من مناسب است؟
آيا بدون قصد مشاركت در يكي از تيم‌ها امكان حضور در رويداد را دارم؟
 • 1392/3/5 يكشنبه
  آيا بدون قصد مشاركت در يكي از تيم‌ها امكان حضور در رويداد را دارم؟
چگونه ثبت نام كنم؟
 • 1392/3/5 يكشنبه
  چگونه ثبت نام كنم؟
نحوة پرداخت هزينه‌هاي مشاركت در برنامه به چه صورتي است؟
 • 1392/3/5 يكشنبه
  نحوة پرداخت هزينه‌هاي مشاركت در برنامه به چه صورتي است؟
وسايل مورد نيازي كه بايد همراه داشته باشم چه هستند؟
آيا امكان انصراف از ثبت‌نام خود را دارم؟
چگونه براي برنامه آماده شوم؟
 • 1392/3/5 يكشنبه
  چگونه براي برنامه آماده شوم؟
از ساعت 8 صبح تا 9 شب زمان من چگونه سپري خواهد شد؟
ايده‌ها از چه نوعي مي‌توانند باشند؟
 • 1392/3/5 يكشنبه
  ايده‌ها از چه نوعي مي‌توانند باشند؟
آيا مي‌توانم چند ايده ارائه كنم؟
 • 1392/3/5 يكشنبه
  آيا مي‌توانم چند ايده ارائه كنم؟
چگونه مراقب حق مالكيت ايده خود باشم؟
 • 1392/3/5 يكشنبه
  چگونه مراقب حق مالكيت ايده خود باشم؟
آيا 9 ساعت كار متوالي من را خسته نخواهد كرد؟
 • 1392/3/5 يكشنبه
  آيا 9 ساعت كار متوالي من را خسته نخواهد كرد؟
آيا فضاي رقابتي مزيتي براي ايده‌ها دارد؟
 • 1392/3/5 يكشنبه
  آيا فضاي رقابتي مزيتي براي ايده‌ها دارد؟
آيا تيم‌ها پس از رويداد به كار خود ادامه مي‌دهند؟
 • 1392/3/5 يكشنبه
  آيا تيم‌ها پس از رويداد به كار خود ادامه مي‌دهند؟
آيا مي‌توانم براي بار چندم در برنامه مشاركت كنم؟
آيا مي‌توانم در شهر خودم نمايندگي برگزاري اين بانك باشم؟