قوانین و مقررات
   


  1. لازم است ايده هاي مطرح شده در اين رويداد، معطوف به محصولات، خدمات و سيستم هاي بانكداري الكترونيك باشد. ايده هاي خارج از اين حوزه در راي گيري شركت داده نمي شود. 
  2. انتخاب ايده هاي برتر در دو مرحله به نحوي كه در شرايط برنامه تعريف شده است صورت مي پذيرد. 
  3. رويداد" اين بانك" يك برنامه آزاد است و شركت خدمات انفورماتيك ايران هيچ مسئوليتي در قبال استفاده از ايده هاي مطرح شده توسط شخص ثالث ندارد. فلذا از طرح ايده اي كه مالكيت معنوي آن را حق خود مي دانيد و نسبت به لو رفتن آن نگراني داريد بپرهيزيد و يا نسبت به ثبت آن اقدام بفرماييد. 
  4.  شركت خدمات انفورماتيك ايران اين حق را دارد كه نسبت به اجرايي كردن ايده هايي كه برگزيده مي شوند با همكاري شخص صاحب ايده و توافق طرفين اقدام نمايد. 
  5. شركت خدمات انفورماتيك اين حق را دارد كه نسبت به اجرايي كردن ايده هايي كه برگزيده نمي شود و صاحب ايده مالكيت معنوي آن را بعداز مدت مشخصي ثبت نكرده باشد، به تنهايي اقدام نمايد. 
  6. در صورتي كه ايده شما راي نياورد، شما با پيوستن به يكي از گروه ها نقش معيني را ايفا خواهيد نمود. 
  7. رعايت كليه شئونات اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران براي شركت كنندگان الزامي مي باشد.
  8. هزينه ثبت نام براي حضور در اولين رويداد "اين بانك" 300،000 ريال مي باشد.
  9. پس از پرداخت الكترونيكي وجه ثبت نام و قطعي شدن ثبت نام، انصراف از شركت در رويداد و مسترد ساختن وجه ثبت نام امكان پذير نمي باشد.